zlomowanie i kasacja aut

Rzeczoznawcy

Wartość pojazdu może być w każdym przypadku dokonywana przez rzeczoznawców z zakresu oceny pojazdów. Mają oni następujace uprawnienia:

 • sporządzanie ocen i opinii technicznych, dotyczących stanu technicznego pojazdów, przyczyn awarii, jakości   napraw,
 • określenie wartości pojazdu, przed szkodą i po szkodzie;
 • pomiar grubości warstwy lakieru, niezbędnej przy ocenie i wycenie pojazdu;
 • identyfikacja i ustalenie stanu:
 •    - elementów, na których istnieją pola numerowe: nr VIN, nr silnika oraz tabliczka znamionowa;
 •    - stanu ww. pól;
 •    - oznakowań umieszczonych na powyższych polach i tabliczkach;
 • opiniowanie pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich;
 • analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych - kolizji i wypadków drogowych;
 • Certyfikaty uzyskane w wyniku złożonych egzaminów z odbytych kursów i przeszkoleń uprawniają  do:
 • sporządzania wyceny wartości maszyn, obrabiarek i urządzeń z nimi współpracujących;
 •  opracowywania: DTR,  Instrukcji obsługi,  Instrukcji BHP;
 •  analizy zgodności oznaczenia CE maszyn i urządzeń  wg dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej;
 •  dostosowywania  maszyn do minimalnych wymogów  w zakresie BHP wg dyrektywy maszynowej; 
 •  współpracy z zakładami ubezpieczeniowymi, instytucjami finansowymi, organami administracji państwowej;
 •  doradztwa przy ustaleniu wysokości należnego odszkodowania powypadkowego w wypadkach komunikacyjnych;

Wycena pojazdów rzeczoznawcy samochodowi Poznań

 

 

Na listę rzeczoznawców samochodowych Ministra Infrastruktury zostało wpisanych 36 członków naszego Stowarzyszenia w Poznaniu (wg aktualizacji 
na dzień 14.11.2014) na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 129 poz. 1444)

 

 

e-mail

numer telefonu

Opis auta przeznaczonego na złomAuto złomowanie utylizacja demontaż pojazdów w Poznaniu utylizacja eternitu utylizacja samochodów © 2016
złomowanie Poznań