zlomowanie i kasacja aut

Złomowanie i recykling w praktyce - pozyskiwanie pojazdów

Najczęściej złomowane są pojazdy :

 • powypadkowe, 
 • o czasie eksploatacji ≥ 15 lat. 

Z uwagi wiek samochodu, a wskutek tego skorodowanych, zapieczonych połączeń, demontaż jest trudny oraz pracochłonny i dlatego kosztowny. 

 

Technologia i organizacja demontażu auta

 1. Identyfikacja pojazdu i umieszczenie go w bazie danych stacji demontażu. Rejestruje się: markę pojazdu, typ, numer podwozia i silnika, rok produkcji i przebieg. 
 2. Osuszenie pojazdu (najważniejszy etap), czyli usunięcie wszystkich płynów eksploatacyjnych i wody oraz wyjęcie akumulatora. 
 3. Na stanowisku demontażu wymontowuje się: zespoły i części nadające się do dalszego użytku lub regeneracji oraz elementy przeznaczone do recyklingu materiałowego.
 4. Składowanie części i materiałów oraz ich segregowane w odrębnych, oznakowanych pojemnikach. 

 

Technologia i organizacja demontażu przed strzępieniem lub prasowaniem (złomowaniem)

 

W technice recyklingu stosuje się dwie metody demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: 

 • demontaż gniazdowy,
 • demontaż taśmowy.

Stosowane są także metody kombinowane.

Demontaż gniazdowy

Taki system demontażu gniazdowego stosowany jest głównie w małych warsztatach lub przedsiębiorstwach, które „przerabiają“ do 15 tys. pojazdów  w ciągu roku. Po pierwszym etapie demontażu (osuszanie i wyjęcie akumulatora) pojazd, pozostaje w jednym miejscu, w którym jest demontowany przez jeden zespół pracowników.

Każde stanowisko przystosowane do demontażu gniazdowego musi być wyposażone w podnoszony pomost z przyłączami sprężonego powietrza i energii, zestaw narzędzi przy pomocy, których można rozmontować pojazd. Jedynie prace specjalistyczne takiej jak np.: wymontowanie silnika wykonuje się na odrębnym stanowisku. 

Demontaż taśmowy

Demontaż taśmowy oparty jest na częściowo zautomatyzowanej linii taśmowej montażu pojazdów. Istnieje wiele rozwiązań, najczęściej różniących się : 

 • techniką transportowania pojazdów, 
 • liczbą stanowisk do demontowania, 
 • sposobami odbioru wymontowanych części oraz materiałów.

Stosowane są różne koncepcje linii do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Różnić się one mogą tym, że osuszanie (wraz z wyjęciem akumulatora) jest operacją wstępną, która następuje poza taśmą, niekiedy osuszanie następuje podczas magazynowania pojazdów. Często osuszanie pojazdów następuje na taśmach. 

 

Stosowane techniki cięcia nożycami oraz palnikami sprawiają, że wydajność demontażu może dochodzić nawet do 40 samochodów dziennie. Ostatnim etapem demontażu jest prasowanie. Operacji tej nie stosuje się, gdy stacja demontażu posiada strzępiarkę. 

 

Rozdrabnianie i segregacja

Sposoby pozyskiwania materiałów:

1.Rozdrabnianie pozostałości pojazdu po wstępnym osuszeniu z płynów i demontażu akumulatora, przez strzępiarki. Rozdrobnione materiały są segregowane automatyczne na trzy frakcje:

 • złom metalowy żelazny, tzw. złom magnetycznye,
 • złom metali nieżelaznych, tzw. złom niemagnetyczny,
 • materiały niemetalowe tzw. frakcja lekka, która składa się z tworzyw sztucznych, gumy, szkła.

2.Rozdrabnianie dwuetapowe (osuszenie i usunięcie akumulatora jw.): 

 • najpierw: z pojazdów demontowane są części i zespoły w celu dalszej sprzedaży, 
 • następnie: pozostałości pojazdu są poddawane tak, jak w sposobie pierwszym, strzępieniu w celu odzyskania metali i innych materiałów 

 

e-mail

numer telefonu

Opis auta przeznaczonego na złomAuto złomowanie utylizacja demontaż pojazdów w Poznaniu utylizacja eternitu utylizacja samochodów © 2016
złomowanie Poznań